Yandal Programı

Yan Dal Duyurusu 

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren Saylan
Tel: +90 312 297 7963
E-Posta: yeseren@hacettepe.edu.tr

Program Bilgileri

Bölümümüz, tüm bölümlerin öğrencilerine özel Yan Dal Programı yürütmektedir.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Bölümümüz Yan Dal Programlarına başvuru koşulları, 06/03/2013 tarihli ve 2013-98 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren üniversitemiz Yan Dal Program Yönergesinin ilgili maddelerince belirlenmiştir. Yönergede değişiklik yapan düzenlemeler 21.12.2016 tarih ve 2016-342 sayılı Senato Kararı ile yayınlanmıştır.

  • Öğrencinin yan dal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında alması gereken tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

  • Başvurular, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılı başında yapılabilir.

  • Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması gerekir.

Yukarıda verilen asgari koşulları sağlayan öğrencilerin, yan dal programına devam etmek istediklerini belirten akademik danışmanları tarafından onaylanmış dilekçe ve transkript ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Kimya Bölümü Yan Dal Program Koordinatörlüğü’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), yan dal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na bildirilir. 

Başvuruların Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına yapılması gerekmektedir. Başvurular pandemi koşulları nedeniyle fendek@hacettepe.edu.tr e-mail adresine de yapılabilir.

Yan Dal Programı’na başvuru için kullanılacak dilekçe örneği için tıklayınız.

 

 

İLGİLİ YÖNERGELER: 

Hacettepe Üniversitesi Yandal Yönergesi