FEDEK

FEDEK: FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi’nin Kimya Lisans Programı FEDEK ( Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

                                                 


KİMYA PROGRAMI ÖĞRETİM AMAÇLARI

ÖA1. İnsana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı öğrenciler yetiştirmek.
ÖA2. Mesleğinde yeterlik kazanmış, kendini sürekli geliştiren, bilimsel düşünen, üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
ÖA3. Mezunlarını, her platformda rekabete açık, iddialı ve tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek.
ÖA4. Kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık, çevre, tarım ve gıda gibi sektörlerin işletme, üretim, araştırma geliştirme laboratuvarlarında araştırmacı ve yönetici konumunda aranılan bireyler olmalarını sağlamak.
ÖA5. Eğitim öğretim faaliyetlerinde yer almalarını sağlamak.


FEDEK KAPSAMINDA YAPILAN ANKETLER

1- Bölüm öğrencilerimizin aşağıdaki linkte verilen Anketlere katılmaları gerekmektedir. 

Kimya Bölümü Uzaktan Eğitim (Online Eğitim) Öğrenci Memnuniyet Anketi

2020_Kimya Bölümü Öğrencileri için Program Çıktıları Anket Formu

2020_Kimya Bölümü Mezunları için Program Çıktıları Anket Formu 

2020_Kimya Bölümü Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi

2020_Kimya Bölümü Öğretim Amaçları Anketi

2020_Kimya Bölümü Mezunları için İşveren Program Çıktıları Anket Formu 

 

2- Yaz stajı yapan bölüm öğrencilerimizin aşağıdaki linkte verilen Kimya Bölümü Öğrenci Staj Değerlendirme Anketine katılmaları gerekmektedir. 

Kimya Bölümü Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi

 


FEDEK KURULLARI

Danışma Kurulu
Cavit MOCAN, Tepe Betopan A.Ş.
Zeynel TOPTAŞ, Zetaş Kimyasal Ürünler Su Arıtma Sistemleri
Bekir Cem ÖZER, Tekser Endüstri Cihazları Paz. San. Ve Dış Tic. A. Ş.
Perihan KARAKUŞ, Persu Suni Deri Sanayi
Bünyamin ERTAN, Neşe Kimya
Pelin BULGURCU, Pelin Kimya San.Tic.Ltd.Şti
İlkay BAYINDIR SÖKMEN, Şişecam
Muharrem YILMAZ, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü
Tayfun OLTULU, NEPHA Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Uğur TAMER, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri , Analitik Kimya
Dursun Ali KÖSE, Hitit Üniversitesi Kimya Bölümü
Ali İhsan KESKİN, ARVEN İlaç Biyoteknoloji Proje Yöneticisi

H.Ü. Kimya Bölümü Öğretim Programı Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. Nurşen ALTUNTAŞ ÖZTAŞ (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Nuray ÖĞÜN ŞATIROĞLU (Analitik Kimya ABD Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Nedim AY (Anorganik Kimya ABD Başkanı)
Prof. Dr. Adil DENİZLİ (Biyokimya ABD Başkanı)
Prof. Dr. Belma IŞIK (Fizikokimya ABD Başkanı)
Prof. Dr. Fatma Sevim DÜZ (Organik Kimya ABD Başkanı)
Prof. Dr. Hatice KAPLAN CAN (Polimer Kimyası ABD Başkanı)
Prof. Dr. Uğur BOZKAYA (Teorik Kimya ABD Başkanı)
Prof. Dr. Nuray ÖĞÜN ŞATIROĞLU (Bölüm FEDEK Koordinatörü)
Prof. Dr. Çiğdem ARPA ÇALIŞIR (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Barış TEMELLİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

H.Ü. Kimya Bölümü FEDEK Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu
Prof. Dr. Nurşen ALTUNTAŞ ÖZTAŞ
Prof. Dr. Nuray ÖĞÜN ŞATIROĞLU
Prof. Dr. Çiğdem ARPA ÇALIŞIR
Doç. Dr. Ömür ÇELİKBIÇAK
Doç. Dr. Murat TORUN
Prof. Dr. Murat BARSBAY
Doç. Dr. Ayşe UZGÖREN BARAN
Doç. Dr. Nilay BERELİ
Doç. Dr. Deniz TÜRKMEN
Dr. Öğr. Üyesi Meshude AKBULUT SÖYLEMEZ
Arş. Gör. Dr. Dilek YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Bengi ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dr. Volkan ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin BOLAT
Öğr. Gör. Dr. Okan İÇTEN
Öğr. Gör. Aslı ÜNAL

H. Ü. Kimya Bölümü Öğretim Programı Anket Oluşturma Kurulu
Doç. Dr. Çiğdem ARPA ÇALIŞIR
Doç. Dr. Ömür ÇELİKBIÇAK
Doç. Dr. Nilay BERELİ
Arş. Gör. Dr. Dilek YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin BOLAT
Arş. Gör. Aslı ÜNAL

H. Ü. Kimya Bölümü Öğretim Programı Anket Değerlendirme Kurulu
Prof. Dr. Nuray ÖĞÜN ŞATIROĞLU
Doç. Dr. Çiğdem ARPA ÇALIŞIR
Doç. Dr. Ayşe UZGÖREN BARAN
Doç. Dr. Deniz TÜRKMEN
Arş. Gör. Dr. Dilek YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin BOLAT
Öğr. Gör. Aslı ÜNAL