Kimya Bölümü
Öğrenci Kılavuzu
Kimya Bölümü_Personel
Prof. Dr. Aziz Sancar_Bölüm Ziyareti
Mezuniyet_2
Staj

EK3 belgesi önce Bölüm staj koordinatörüne sonra staj yapılacak kuruma imzalatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden en geç bir ay önce kimlik fotokopisi, bir adet resim ve EK4 belgesiyle birlikte bölüme teslim edilir. Ayrıca staj değerlendirme anketi için ilgili link te aşağıda verilmiştir. 

İlgili belgelerin bulunduğu link

Güncellenmiş Staj Rapor Formatı

Staj Değerlendirme Anketi