Çift Anadal Programı

Çift Anadal Duyurusu 

Koordinatör

Prof. Dr. Çiğdem ARPA ÇALIŞIR
Tel: +90 312 297 7967
E-Posta: carpa@hacettepe.edu.tr

Program Bilgileri

Bölümümüz Biyoloji ve Matematik Bölümleri ile Çift Anadal Programları yürütmektedir. Kimya Bölümü öğrencileri Matematik ve Biyoloji Bölümlerinde yürütülen Çift Anadal Programlarına başvuru yapabilirlerken Biyoloji Bölümü öğrencileri de Bölümümüz tarafından yürütülen Çift Anadal Programına başvuru yapabilmektedir. Program detaylarına aşağıdan ulaşılabilir:

  • Kimya Bölümü öğrencileri için Biyoloji Çift Anadal Programı (Program detayları için tıklayınız.)

  • Kimya Bölümü öğrencileri için Matematik Çift Anadal Programı (Program detayları için tıklayınız.)

  • Biyoloji Bölümü öğrencileri için Kimya Çift Anadal Programı (Program detayları için tıklayınız.)

Kimya Bölümünde Çift Anadal Programı için Başvuru

  • Anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılın başında yapılabilir.

  • Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında alması gereken tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.

  • Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2.75  ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

 

Yukarıda verilen asgari koşulları sağlayan öğrencilerin, çift anadal programına devam etmek istediklerini belirten akademik danışmanları tarafından onaylanmış dilekçesi ve transkripti ile Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular pandemi koşulları nedeniyle fendek@hacettepe.edu.tr e-mail adresine de yapılabilir.

Çift Anadal programına başvuru için kullanılacak dilekçe örneği için tıklayınız.

 

İLGİLİ YÖNERGELER: 

Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi