Kanun ve Yönetmelikler

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

//www.fenfakultesi.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-166