Koordinatörler

Uzaktan Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Demet Özer

FEDEK Koordinatörü:  Prof. Dr. Nuray Öğün Şatıroğlu

Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Atakay

Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Handan Yavuz Alagöz

Mevlana Koordinatörü: Prof. Dr. Barış Temelli

Staj Koordinatörü:  Prof. Dr. Nurşen Altuntaş Öztaş

Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Çiğdem Arpa Çalışır

Yan Dal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren Saylan

Çift Anadal Koordinatörü:Prof. Dr. Çiğdem Arpa Çalışır

Lisansüstü Dersler Koordinatörleri: Prof. Dr. Barış TemelliDr. Öğr. Üyesi Recep Üzek

Ders Programları Koordinatörleri: Prof. Dr. Çiğdem Arpa ÇalışırDr. Öğr. Üyesi Recep Üzek

Sınav Programları Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Semra Akgönüllü

Sosyal Medya Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Kurtay

Web Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Gülbin Kurtay

MEKSİS Sorumlusu: Doç. Dr. Demet Özer

Fen Fakültesi e-Yoklama Koordinatörü: Doç. Dr. Okan İçten

Bölüm e-Yoklama Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Semiha Duygu Sütekin

FEDEK Ekibi: Prof. Dr. Nurşen Altuntaş ÖztaşProf. Dr. Nuray Öğün ŞatıroğluProf. Dr. Çiğdem Arpa ÇalışırProf. Dr. Murat BarsbayProf. Dr. Deniz Türkmen,  Doç. Dr. Murat TorunDoç. Dr. Ömür ÇelikbıçakDoç. Dr. Ayşe Uzgören BaranDoç. Dr. Nilay Bereli, Doç. Dr. Bengi Özgün ÖztürkDoç. Dr. Gülçin Bolat TopçuDr. Öğr. Üyesi Meshude Akbulut SöylemezArş. Gör. Dr. Dilek Yüksel,  Arş. Gör. Dr. Volkan Şahin,  Öğr. Gör. Dr. Okan İçtenÖğr. Gör. Aslı Ünal

ÖRDİK Ekibi: Prof. Dr. Nurşen Altuntaş ÖztaşProf. Dr. Çiğdem Arpa ÇalışırProf. Dr. Filiz KuralayProf. Dr. Murat BarsbayProf. Dr. Deniz TürkmenDoç. Dr. Murat TorunDoç. Dr. Ömür ÇelikbıçakDoç. Dr. Ayşe Uzgören BaranDoç. Dr. Bengi Özgün ÖztürkDoç. Dr. Gülçin Bolat TopçuDr. Öğr. Üyesi Meshude Akbulut SöylemezArş. Gör. Dr. Dilek YükselArş. Gör. Dr. Volkan ŞahinÖğr. Gör. Dr. Okan İçtenÖğr. Gör. Dr. Aslı Ünal

Tanıtım Ekibi: Prof. Dr. Nurşen Altuntaş ÖztaşProf. Dr. Barış TemelliProf. Dr. Çiğdem Arpa ÇalışırProf. Dr. Filiz Kuralay,  Doç. Dr. Bengi Özgün Öztürk, Doç. Dr. Mehmet AtakayDr. Öğr. Üyesi Meshude Akbulut SöylemezDr. Öğr. Üyesi Demet ÖzerDr. Öğr. Üyesi Recep ÜzekDr. Öğr. Üyesi Yeşeren SaylanDr. Öğr. Üyesi Zeliha ErtekinArş. Gör. Dr. Volkan ŞahinArş. Gör. Dr. Ülkü GülerÖğr. Gör. Dr. Erhan KaracaÖğr. Gör. Dr. Davut AksütÖğr. Gör. Dr. Aslı Ünal