Misyon ve Vizyon

Misyon

Yirmibirinci yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

Sadece yurtiçinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna ve çağdaş altyapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek.

Kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akredite kuruluşlarınca akredite edilebilecek bir bölüm olmaktır.

Modern koşullarda ileri teknolojik düzeyde temel ve uygulamalı araştırmaları yürütebilecek, bilimsel ve teknolojik sorunları bağımsız olarak çözebilecek kimyagerler yetiştiren kimya bölümü, öğrencilerine, doğal ve yapay malzemelerin bileşimini, yapısını özelliklerini ve değişimlerini anlama ve kavrama yeteneğini kazandırmaktadır. Bölümdeki temel dersler öğrencilere geniş bir bakış açısı sağlamaktadır.

Öğrencilerin kimya lisans diploması alabilmeleri için 240 AKTS dersi tamamlaması gerekmektedir. Kimya Bölümü öğrencileri Kimya Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Bölümlerinden yan dal sertifikası alabilmektedir.