Kimya Bölümü
Öğrenci Kılavuzu
Kimya Bölümü_Personel
Prof. Dr. Aziz Sancar_Bölüm Ziyareti
Mezuniyet_2
YÖK Destek Bursu Hakkında

YÖK Destek Bursu' nun Nisan 2022 tarihinden itibaren ödeme usul ve esasları ile tutarları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' nın yazıları ekte gönderilmiştir.

Ek 1

Ek 2

Öğrencilerimize duyurulur.