Kimya Bölümü
Akademik Personelimiz
Anıtkabir Ziyareti
Mezuniyet Töreni
Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Bölümümüzü Ziyareti
Laboratuvar Donanımları

• 2D Jel Elektroforez (Amersham Multiphore 2) 
• Alev Fotometresi (Jenway PFP7) 
• Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (Shimadzu Aa670 Faas) 
• Atomik Absorpsiyon Spektrometreleri (Perkin-Elmer AAnalyst 800, AAnalyst 200, AAnalyst 100-HGA-800) 
• Atomik Kuvvet Mikroskobu (Nanomagnetics Veeco 5A) 
• BioLC (Dionex) 
• Biyogüvenlik Kabini (Sınıf II) (ESCO Class II Type A2LA2-4A1) 
• Biyolojik Oksijen İhtiyacı Cihazı (BOD, WTW-Oxitop) 
• Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (Shimadzu DSC60, Perkin Elmer Diamond DSC) 
• Döner Disk Elektrot (Pine101 Instrumental Drive) 
• Elektroforez Sistemleri (MBT-BrandS/N641463) 
• Elektrokimyasal Analiz Sistemi (CHInstruments660B-C,608B, 700B, 400 Series; Autolab GGSTAT100; PAR System 173, 273) 
• Elektrokimyasal Kuvars Mikro Terazi (CHInstruments 400 Series) 
• FPLC (Amersham Biosciences, AKTA FPLC) 
• FT-IR Spektrofotometresi (Perkin Elmer SpctrumOne, Nicolet 520) 
• Gama Kaynağı (Nordion Gammacell 220Co-60) 
• GC/MS-MS(Varian2100, SHIMADZUQP5050A, Varian2200) 
• HPLC (Dionex Ultimate 3000, Agilent DAD Dedektör, Fraksiyon Toplama Ünitesi,Shimadzu LC-10 ADP, Shimadzu LC-20AT) 
• HPLC-GPC (Waters Breeze ALC201)
• İyon Kromatografi (Dionex-ICS) 
• Kapiler Elektrokromatografi (Prince CEC-760+LIFT Dedektör) 
• Polimer Eleme Ünitesi (Thermo Haake Reomix) 
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı Cihazı (COD, WTW- Oxitop) 
• Kuvars Kristal Mikro Terazi (QCM) (MAXTEK) 
• Liyofilizator (Christ Alpha LD 1-2 plus) 
• Luminesans Spektrometresi (Perkin Elmer LS 55) 
• MALDI-MS (Applied Biosystems) 
• Manyetik Duyarlılık Terazisi (Sherwood Scientific) 
• Işık Saçılma Spektrometresi (Brookhaven) 
• Morötesi Çapraz Bağlayıcı UVP CL1000 
• NanoLC (Dionex Ultimate 3000) 
• NMR Spectrometresi Bruker (2 ́ 300, 400 MHz) 
• Optik Mikroskoplar (Olympus B202 ve James Swift) 
• Ozon Jeneratörü OPAL-OGN 20 
• Pozitron Yokolma Ömrü Spektroskopisi (Ortec PALS) 
• Puls NMR Spektrometresi (Bruker mq 20 Minispec) 
• Radyo Frekanslı Plazma Destekli Kimyasal Buhar Çöktürücü (Vakuum Praha) 
• Reometre (Thermo Mars) 
• Santrifüj cihazları (MSF Mistral 2000, Ependorf, Heraeus Biofuge 13R, Allegra-64R) 
• Spektrofluorimetre (ShimadzuRF-5301PC, Hitachi F-4500) 
• Sun Fire x4200 M2X64 (1adet), Sun Fire x2100 M2x64 (7Adet) Sunucular 
• Sun Ultra 20M2 (3 Adet), SunUltra 24M2 (2 Adet) İş İstasyonları 
• Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) (Düşük Gerilim Elektron Mikroskobu, LVEM5) 
• Temas Açısı Ölçüm Sistemi (KrüssDSA100) 
• Termogravimetrik Analiz Cihazı (Shimadzu DTG-60, Perkin Elmer Pyris TGA) 
• UV-Visible Spektrofotometreler (ShimadzuUV-1601, Shimadzu UV Mini 1240, Novaspec II Shimadzu, UV-1700) 
• Viskozimetreler (BrookfieldRV-DVII, Brookfield Coneand Plate) 
• Yatay Jel Elektroforez (HE33, Amersham) 
• Yüzey Analizör (Quanta Chrome Quadrasorb Çok Hücreli Otomatik Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analizi Cihazı) 
• Yüzey Plazmon Rezonans Sistemi (SPR) (GenOptics SPR)