Staj

EK3 belgesi önce Bölüm staj koordinatörüne sonra staj yapılacak kuruma imzalatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden en geç bir ay önce kimlik fotokopisi,bir adet resim ve EK4 belgesiyle birilikte bölüme teslim edilir. 

//www.sksdb.hacettepe.edu.tr/new/post.php

Ek-3 Belgesi

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara