Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması Hakkında

"Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması"na ilişkin İstanbul Ticaret Borsasının yazısı duyurusu ekte sunulmuştur.

Duyuru Eki 

Bölümümüz öğrencilerine duyurulur.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara