Kimya Bölümü
Öğrenci Kılavuzu
Kimya Bölümü_Personel
Prof. Dr. Aziz Sancar_Bölüm Ziyareti
Mezuniyet_2
2021-2022 Yandal Başvuruları

YANDAL PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

1- H.Ü. Yandal Programı Yönergesinin 7/b-c maddelerine göre başvuru yapan öğrencinin;

-Anadal Lisans Programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı yarıyılı başında olması,

-Başka bir Yandal Programına kayıtlı olmaması,

-Anadal Lisans Programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,

-Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması,

 gerekmektedir.

 

2- Başvurular; Yandal Programı başvuru dilekçesi ve onaylı transkript (2021-2022 Eğitim/Öğretim Yılı Güz Dönemi notlarını gösterir olacak.) ile en geç 04 Şubat 2022 Cuma günü saat 17:00’a kadar Dekanlığa yapılacaktır.

 

3-Programlarla ayrıntılı bilgi, ilgili Bölümün Yandal Programı Koordinatöründen alınacaktır.

4-Başvurular pandemi koşulları nedeniyle fendek@hacettepe.edu.tr e-mail adresine de yapılabilir.

 

Yandal programı kontenjanları için tıklayınız. 

 

** BAŞVURU DİLEKÇELERİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Yandal Programı Bölüm Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Murat BÜYÜKYAZICI

muratby@hacettepe.edu.tr

Aktüerya Bil.Bölümü

Arş. Gör. Dr. Ezgi NEVRUZ

ezginevruz@hacettepe.edu.tr

Aktüerya Bil.Bölümü

Doç. Dr. Aslı KOCA

adogru@hacettepe.edu.tr

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Nihal ATA TUTKUN

nihalata@hacettepe.edu.tr 

İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Hatice ÖNCEL ÇEKİM

oncelhatice@hacettepe.edu.tr

İstatistik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren SAYLAN

yeseren@hacettepe.edu.tr

Kimya Bölümü

Doç. Dr. Bülent SARAÇ

bsarac@hacettepe.edu.tr

Matematik Bölümü